BEJEGYZETT ÉLETTÁRSAK JOGAI

Bejegyzett élettársi kapcsolatra 2009. január 1-jétől lehet lépni akkor, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, azonos nemű, tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. Tehát bejegyzett élettársi kapcsolatra kizárólag azonos nemű személy léphet, azonban fontos, hogy kiskorú személy nem léphet bejegyzett élettársi kapcsolatra.

A bejegyzett élettársi kapcsolat nagyon hasonló a házassághoz, így különösen:

  • anyakönyvvezető előtt lehet megkötni,
  • a bejegyzett élettárs törvényes öröklési státusza, végintézkedési lehetőségei, kötelesrészi igénye, és a kiesési okok szempontjából a házastárssal esik egy tekintet alá,
  • a bejegyzett élettársat megilletik ugyanazok az adó és szociális kedvezmények, juttatások (például özvegyi nyugdíj),
  • a házassághoz hasonlóan vagyonközösség jön létre az együttélés ideje alatt, kivéve, ha van vagyonjogi szerződés.

A bejegyzett élettárs és a házastárs jogai sok mindenben azonosak, de van néhány kivétel, így különösen:

  • csak 18 év felett köthető meg, míg házasodni különleges esetekben lehetséges 16 éves kortól is,
  • a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét (de a névváltoztatás – ami egy külön eljárás – természetesen nem kizárt)
  • a törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását, sőt a bejegyzett élettársak együttesen sem fogadhatnak örökbe, és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét fogadja örökbe.

Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolatról, annak vagyonjogi hatásáról, ilyen kapcsolatban gyermek vállalásról, gyermek nevelésről, a bejegyzett élettársak jogairól (egymás közt, gyermekkel kapcsolatban, vagy kifelé) további kérdése van, hívjon és kérjen időpontot.