Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A SZABÁLYZAT TÁRGYA, HATÁLYA ÉS A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) Dr. Sipka Ügyvédi Iroda (székhely: 1132 Budapest. Csanády utca 18. I. em 3.; adószám: 18122545-2-41; mint szolgáltató tulajdonában levő www.budapestiugyved.hu webcímen elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatával kapcsolatos felhasználási feltételeket tartalmazza.

A Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki a Weboldalt meglátogatja. Amennyiben Ön az oldalt használja (azon bármilyen funkciót igénybe vesz vagy aloldalt meglátogat), azzal Ön ráutaló magatartással a jelen Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kérjük, hogy amennyiben a Felhasználási Felételekben foglalt rendelkezésekkel Ön nem ért egyet, hagyja el a Weboldalt.

A WEBOLDALON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK NEM MINŐSÜLNEK JOGI TANÁCSADÁSNAK

A Weboldalunkon közzéteszünk olyan anyagokat, amelyekről úgy véljük, hogy a Weboldal látogatók számára hasznosak, érdekesek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen anyagok kizárólag a tájékoztatást szolgálják és nem minősülnek az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti jogi tanácsadásnak, valamint nem helyettesítik az adott tárgyban megtartott és a kifejezetten az Ön személyes körülményeire szabott jogi konzultációt. A Dr. Sipka Ügyvédi Iroda honlapján megjelenő anyagok ennek megfelelően nem szolgálhatnak üzleti, pénzügyi vagy más egyéb döntés meghozatalának az alapjául.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Weboldal meglátogatása és az azon elérhető egyes funkciók használata a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda és Ön között nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt. Amennyiben az általunk nyújtott jogi szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink valamelyikén.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Noha a Weboldalra felkerülő anyagok összeállítása során kollégáink a lehető legnagyobb gondossággal járnak el, az anyagokban megjelenő egyes állítások pontosságáért, hatályosságáért, szakmai megfelelőségéért, illetőleg az azokból eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért vagy elmaradt haszonért (az anyagok tájékoztató jellegére, valamint különös tekintettel arra, hogy azok ingyenesen érhetők el a látogató részére) semmiféle felelősséget nem tudunk vállalni. Ennek megfelelően kérjük, vegye figyelembe, hogy a Weboldalon fellelhető bármely anyagra csak a saját felelősségére hivatkozhat, azt kizárólag a saját felelősségére használhatja. Ugyancsak az Ön felelőssége, hogy a jogszabályi környezet változását (a Weboldalon szereplő egyes tartalmak hatályosságának megállapítása céljából) figyelemmel kísérje.

A Dr. Sipka Ügyvédi Iroda nem vállal továbbá semmiféle felelősséget azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért vagy bármely más veszteségért, amelyek a Weboldal használatából, annak esetleges használatra való alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Dr. Sipka Ügyvédi Iroda nem felel a Weboldal használata, a Weboldalhoz való hozzáférés vagy bármely anyag Weboldalról való letöltése következtében a látogató számítógépét vagy egyéb eszközét érintő vírusfertőzés vagy más, veszélyes kód/program miatt bekövetkező bármilyen károsodásért. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy számítástechnikai eszközei védve legyenek az esetleges vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más, potenciálisan veszélyes programokkal szemben.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti feltételek az Ön számára nem elfogadhatóak, ne használja Weboldalunkat, illetőleg az azon keresztül elérhető egyes tartalmakat.

A WEBOLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK A DR. SIPKA ÜGYVÉDI IRODA  SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZIK

A Dr. Sipka Ügyvédi Iroda Weboldalán található minden szöveges, képi és egyéb tartalom (ideértve Weboldalon megjelenített védjegyeket és egyéb szellemi alkotásnak minősülő elemeket) a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda tulajdonát képezik és szerzői, illetőleg iparjogvédelmi oltalom alatt állnak.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által szabályozott szabad felhasználás esetkörei kivételével a Weboldalon található és szerzői jogi védelem alatt álló anyagok kizárólag a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli engedélyével használhatóak fel.

A Weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető úgy, hogy az egyes szellemi alkotások puszta megjelenítésével a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda azok bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási vagy egyéb jogot, illetőleg engedélyt biztosítana. Ennek megfelelően szigorúan tilos különösen a közvetlenül a Weboldalon, vagy a Weboldalról elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegy(ek) jogosulatlan felhasználása.

MÁS WEBOLDRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Elképzelhető, hogy a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda Weboldalán más („külső”) weboldalakra mutató hivatkozásokat helyezünk el. Noha a hivatkozások kiválasztása során a lehető legnagyobb gondossággal járunk el, a külső weboldalakon elérhető tartalom kialakítására a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda semmiféle befolyással nem bír, így azok tartalmáért a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda felelősséget nem vállal. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy csak akkor kattintson az adott hivatkozásra, ha a hivatkozásról elérhető weboldalt Ön felismeri és megbízhatónak ítéli meg.

A külső weboldalakra mutató hivatkozásoknak a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda Weboldalán történő elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Dr. Sipka Ügyvédi Iroda az adott weboldalnak bármilyen formában támogatója vagy üzemeltetője lenne, illetőleg az azon található tartalmakkal egyetértene.

A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK („COOKIE”-K)

A Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, illetve a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében a www.budapestiugyved.hu oldalon sütiket használunk. Az általunk alkalmazott sütikkel, valamint a sütik tekintetében az Ön számára nyitva álló lehetőségek kapcsolatban kérjük olvassa el Süti Tájékoztatónkat.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Előfordulhat, hogy a Felhasználási Feltételeket megváltoztatjuk (elsősorban azért, hogy az esetlegesen módosult jogszabályi előírásoknak megfeleljünk). A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felhasználási Feltételek frissített változatát a www. budapestiugyved.hu weboldalra feltesszük. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének dátuma: 2024. 01. 01.

Dr. Sipka Ügyvédi Iroda