HÁZASSÁGI (ÉLETTÁRSI) VAGYONJOG PERBEN

A 2013. évi V. törvény (új Ptk) a házassági vagyonjogi kérdések rendezésére a házassági vagyonjogi szerződést tekinti elsődleges eszköznek.
Ahogy azt fentebb írtam, a házassági vagyonjogi szerződésnek rengeteg előnye van, többek között az, hogy elkerülhető az évekig tartó pereskedés.

Amennyiben azonban a felek nem tudnak megállapodni egymással, és nincsen házassági vagyonjogi szerződés, úgy nem marad más lehetőség, mint a peres eljárás.

Ezeknek a pereknek a nagy része – ha a pertárgy érték eléri a 30millió forintot – már nem a járásbíróságok/kerületi bíróságok, hanem a törvényszékek hatáskörébe tartoznak, mely esetben kötelező a jogi képviselet.
A per két szakaszra oszlik, az első szakasz az ún. perfelvételi szak, a második pedig az érdemi, mely utóbbiban zajlik a bizonyítási eljárás.
Ezek a perek általában évekig elhúzódnak, szinte biztos, hogy szükséges egy vagy több igazságügyi szakértő bevonása is a perbe.

Sajnos, amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, és nincs vagyonjogi szerződés sem, akkor nincs más lehetőség csak a peres eljárás, annak költségei ellenére is.

Mivel egy ilyen per kifejezetten szakértelmet kíván, így nem javasolt, illetve törvényszék előtt nem is lehetséges ügyvéd nélkül eljárni.
Amennyiben – akár házassági, akár élettársi – vagyonjogi kérdése van, hívjon, és kérjen időpontot.