Szakterületeim


Ingatlan ügyek

 1. Adásvételi, csere, bérleti, ajándékozási, vételi (opciós), és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések.
 2. Társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének elkészítése, módosítása.
 3. Földhivatalok előtti eljárás, tanácsadás.

Gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek

 1. Gazdasági társaságok alapítása, átalakulása, társasági szerződés módosítása, tőkeemelés, leszállítás.
 2. Végelszámolási, felszámolási, cégbíróság előtti eljárás intézése.
 3. Tanácsadás.

Egyéb szerződések, okiratok szerkesztése

 1. Végrendelet, öröklési, tartási, életjáradéki szerződés.
 2. Házassági szerződések szerkesztése.
 3. Vállalkozási, megbízási, engedményezési, tartozás átvállaló, kölcsön szerződések megszerkesztése.
 4. Fizetési meghagyás megszerkesztése, képviselet peren kívüli eljárásban.Peres eljárásban képviselet, tanácsadás

 1. Bontóper, gyermek elhelyezés, gyermek tartásdíj,
 2. Vagyonjogi perek,
 3. Kártérítési perek,
 4. Munkajogi igények érvényesítése,
 5. Közigazgatási perek,
 6. Birtok és tulajdonjogi perek,
 7. Képviselet hagyatéki eljárásban.

Büntetőeljárásban képviselet, tanácsadás

 1. Terhelti és sértetti képviselet nyomozati és bírósági eljárásban különösen az alábbi területeken:
  • vagyon elleni bűncselekmények (pl: lopás, csalás, sikkasztás, rongálás, rablás, zsarolás…),
  • testi sértés,
  • önbíráskodás,
  • okirat hamisítás,
  • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények,
  • közlekedési bűncselekmények,
  • garázdaság.
 2. Képviselet szabálysértési eljárásban.