Szakterületeim

Ingatlan ügyek:

 1. adásvételi, csere, bérleti, ajándékozási, és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések,
 2. társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének elkészítése, módosítása,
 3. földhivatalok előtti eljárás, tanácsadás.

Gazdasági és egyéb társaságokkal kapcsolatos ügyek:

 1. gazdasági társaságok alapítása, átalakulása, társasági szerződés módosítása,
 2. végelszámolási, felszámolási, vagyonrendezési, cégbíróság előtti eljárás,
 3. alapítvány, egyesület alapítása, módosítása,
 4. képviselet NAV előtt adóügyekben.

Egyéb szerződések, okiratok szerkesztése:

 1. végrendelet, öröklési, tartási, életjáradéki szerződés,
 2. házassági/élettársi vagyonjogi szerződések,
 3. gyámnevezés,
 4. vállalkozási, megbízási, engedményezési, tartozás átvállaló, kölcsön szerződések megszerkesztése,
 5. fizetési meghagyás benyújtása, képviselet peren kívüli eljárásban.

Peres eljárásban képviselet, tanácsadás:

 1. bontóper, gyermek elhelyezés, gyermek tartásdíj,
 2. vagyonjogi perek,
 3. kártérítési perek,
 4. birtok és tulajdonjogi perek,
 5. személy állapottal kapcsolatos, és gondnoksági perek,
 6. képviselet hagyatéki eljárásban, örökléssel kapcsolatos perek,
 7. közigazgatási perek

Büntetőeljárásban képviselet, tanácsadás:

 1. terhelti és sértetti képviselet nyomozati és bírósági eljárásban különösen az alábbi területeken:
  • vagyon elleni bűncselekmények (pl: lopás, csalás, sikkasztás, rongálás),
  • okirat hamisítás,
  • közlekedési bűncselekmények,
  • becsületsértés, rágalmazás,
  • önbíráskodás, garázdaság.
 2. képviselet szabálysértési eljárásban.